GÖÇ VE MÜLTECİLER, ENTEGRASYON SORUNU...


Göç; Ekonomik toplumsal veya siyasi sebeblerle bireylerin ve toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret. Örnek cümle; 1) Büyük hanım göçten biraz evvel artık, bir daha dönülmeyen yere gitmişti. 2) Obalarının hâla arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi. S.Ayverdi.
Mülteci; Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kimse, sığınık.
Entegrasyon; Bütünleşme, birleşme. (Fransızca)
Türkiye; Jeo-politik ve coğrafi konumu sebebiyle Cumhuriyet öncesi dönemdede bugün olduğu kadar kitlesel ve bireysel göçlere ev sahipliği yapmıştır. Türk hukukuna baktığımızda" Göçmenler, mülteciler, ve sığınmacılarla ilgili ilk genel düzenleyici belge 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı iskan kanunu" 11 karşımıza çıkmaktadır. Türkiye gelenlerin iskânlarını düzenleyen kanun 2006 yılında 5543 sayılı kanunla değişerek, serbest göçmen, münferit göçmen, iskanlı göçmen, ve toplu göçmen gibi türleri tanımlanmıştır.
Suriyeli tartışmalar yoğunlukta olmak itibariyle, daha nispeten az, Özbek ve Afgan kökenli topluluklar, Irak' tan Rojava' dan ve bir çok ülke toprağından Ülkemizde mevcudiyeti bulunmaktadır.Mevcut pozisyona insanların kafası, iktidara yakın olmak veya uzak olmak kaydıyla, sevgi ve nefret dili üzerinden gerçekleşiyor.Yavaş yavaş realizme geliyoruz. İnsanlar ama savaş ama zor koşullar gereği ülkemize sığınmak zorunda kalmışlardır.
BM Mülteciler Yüksek komiserliğinin son verilerine göre, dünyadaki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 5 milyon 625 bin 871 bundan daha fazlası ifade edilen rakamla 12 milyon civarındadır.
Yine BM Yüksek komiserliği ve İçişleri Bakanlığına bağlı göç idaresinin verilerine göre Temmuz 2019 itibariyle 3 milyon 643 bin 870 Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunuyor. Buna göre ülkelerini terketmiş olan Surriyelilerin yüzde 64'ten fazlası Türkiye'yesığınmış durumda.
Şimdi bir es ile fasıla verelim;
* "Göçtü kervan başı, kaldık dağlar başında".
* "Ana rahminden çıktık pazara, bir kefen aldık döndük mezara" Yunus'un deyimiyle.
* Hz Peygamberimiz (S.A.V) 622 Hicrî Mekke'den Medine'ye hicreti ve Hicri takvimin müslümanlar
için takvim yılı ilanı.
* Hayat iman ve hicrettir. (Hadisi Şerif)
* Ameller niyyetlere göredir, kişinin neye niyeti varsa onun karşılığını alır, iyi bir işe niyet ederse mükafatlanır, kadın nikah etmek istersede, nikahlar, muradına erer, kişinin niyyeti niyet ettiği şeye göredir...
* Televizyonlu odadan, televizyonsuz odaya geçmek hicrettir diye bir sözüm vardı, üniversite yıllarımda, şimdi onu internet ortamından dijitalsiz ortama göçmek, yer değiştirmek olarak, diye revize ediyorum, tabiki de nefsine hâkim olana.
* Gerçek Muhacir "Allah'ın yasaklarından kaçınandır".
Şimdi, gerçek hayattan Örnek vak'alar;
Türkiyede Suriyelileri istemiyorlar. Ev kiralamak istiyoruz ev vermiyorlar. İşimizi elimizden aldınız diyorlar. Bize kötü davranıyorlar. Hatta "Neden geldiniz, Suriyeye geri dönün diyenlerde VAR" Biz Suriye'de savaştan, bombalardan kaçtık. Savaş biterse dönmek istiyoruz. Burada zorunluluktan kalıyoruz. (42 yaşında Suriyeli Erkek, HATAY) Ekonomist; Suriyeli Mülteciler Türkiye'yi Avrupadan daha kucaklayıcı buluyor.
Dergiye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göçmen işleri Şube Müdürü Önder Yalçın, Halep'ten sadece iki saat mesafede bulunan Gaziantep'e gelen Suriyeliler maksimum düzeyde 2030 yılındaki yoğunluğu şimdi 2014'de yakaladık, elhamdülillah çok şükür, işler çok GÜZEL, raflar dolup dolup boşanıyor, YOKSA boş alacaktı, demektedir.
 
Son safha Göç ve Entegrasyon Politikası; 1) Ülkesel toplumsal ve dahî STK' lar düzeyinde gerçek objektif kriterlere dayalı analiz ve saptamaya; halihazırda ki nüfus yaklaşık 3.5 milyon civarı bu dahada artabilir.İşsizlik, barınma, sağlık, bu kadar sayıca fazla nüfusun varlığı yerli vatandaşımızda haklı olarak tedirgin ediyor.Bu kadar yoğun nüfusa iş, aş, eğitim vermek olağanüstü bir çaba ve kapasite.Bu kadar yüksek kapasiteyi kaldıramayız o halde. Bu nüfuzun en az yarısı veya 1/3'ünü güvenli bölgelere, kalıcı barış sağlandıktan sonra anayurtlarına geri
yollamak olmalıdır.
2) Burada olanların entegrasyon uyumu, dil anlamında zorunlu bir yıl Türkçe eğitime,Türk kültürüne hâkimiyet açısından pedegojik eğitim verilmelidir.
3) Savaşa mâruz kalan anne ve çocuklara sosyal psikolojik rehabilitasyon egitimi sağlanmalıdır.
4) Suriyeli göçmen vatandaşları gettolaşmadan birlik ve huzur içersinde birlikte yaşamanın, Üniversite ve STK ortamlarında alt yapı modellerinin hazırlanması.
5) Vatandaş olma hakkını kazanıpta, kayıtdışı çalışanlar varsa kayıt altına alınmalı ve vergilendirilmiş vatandaş statüsüne geçirilmelidir.
6) Suriyelilerin suça bulaşma oranı yüzde 0.03 ile yüzde 1.3 olup abartıldığı kadar olmayıp minimum düzeydedir.Suriyeli vatandaşlarala kendi vatandaşlarımız arasında kötü imaj, ön yargı toplumsal, sosyolojik çalışmalarla giderilmeli vs.vs....
Şimdilik bu kadarıyla iktifa ediyorum. Aslında Osmanlı kültür coğrafyası, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dan Taa Afrika steplerine dayanmakta ve bölgelerini kapsamaktadır.
Suriye dediğimiz yer haddizatında Osmanlı'da bir vilayettir, adıda Şam vilayeti ehl-i şamdır.Osmanlının bir vilâyeti olup aramıza Batılı İngiliz menşeili casus Lavrensin ....nifak tohumlarıyla uydurma isimler ve lâkaplarla suni duvarlar örülmüş, Irak olsun, Mısır halkı veyahut başka halklar, özelde Arap toplumu, Tüzelde Batı' da yaşayan Türk toplumları, Osmanlıya karşı önyargılı ve nefret duyguları ile beslendirilerek, Türk ana kucağından kopartılmıştır.
Sözün Özü, idare edebileceğimiz kadarını idare edeceğiz, idare edemediğimizi emin olan yere mekâna götüreceğiz, koruma altına alacağız. Türke ve Türklüğe müslümanca yakışan budur. Bir göç şiiriyle yazımızı noktalıyoruz.....
 
GÖÇ YOLLARI
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara.
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet.
En büyük silah umut demek
Yadigâr kalsın size.
Yolverin kanatlı atlara
 
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
Geçit vardır yarınlarda.
Dağılsakta göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya,
Murat Mungan.
 
Sağlıcakla ve hoşça kalın...