2019 BAŞKANLIK SİSTEMİ, REEL POLİTİK VE PİYASA EKONONOMİSİ
Ahmet AYDIN

Ahmet AYDIN

2019 BAŞKANLIK SİSTEMİ, REEL POLİTİK VE PİYASA EKONONOMİSİ

19 Aralık 2017 - 23:55

Sözümüze; siyaset kelimesinin anlam ve manasını ihtiva ile başlayalım, diyorum; Siyaset devlet işlerini düzenleme ve yürütmeyle ilgili özel görüş ve anlayış. Arapça siyasa, seyislik at bakıcılığı anlamlarına gelir. 2. Devlet yönetme, yönetim.

Politika, güncel sözlükteki anlamı ayrıca 1) Devletin etkinliklerini yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü. 2 ) Davranış biçimi. 3 ) Mecaz.Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalardan veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma v.b. yollarla işini yürütme. vatandaşlara dair olan, Eski yunanca; Polis: Devlet. DMY FELSEFE SÖZLÜK.

Niye böyle bir girişle başladık, çünkü ister iyi yönetim, ister kötü yönetim olsun, insanlar yani vatandaşlar, her hangi bir yönetimle yönetilmek zorundadırlar. Faşist yönetim, monarşi, krallık, teokratik devlet, parlamenter sistem, demokrasi gibi seçim sistemleri ve de Amerika örneği başkanlık sistemi, Fransa tipi yarı başkanlık günümüz örneklerini oluşturmaktadır.

Yani toplumda hem yönetilen ve hem de yöneten (Emir ve Komuta Kademesi) Devletin sevk ve idaresi olmak zorundadır. Çünkü insanoğlu var olabilmesi ve kendi varlığını kaos ve kargaşadan uzak tutmak için bu gibi yönetimsel yapılara ihtiyaç duyar.

Sanırım bu kadar ön bilgiden sonra,2019 Başkanlık seçimi önem arz eder. Yeni adıyla Türk tipi veyahut Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ve başkanlık sistemi, koalisyonları sona erdirecek ancak ve ancak parti ittifaklarına kapı aralayacak hem seçmeni ve hem de parti yöneticilerini güdüleyecek olan iki yapılı bir sistemin adıdır.

Buradaki temel sorun; uyum yasalarında kendini gösterecektir. Eğer milletvekili seçimi ön seçimle düzenlenir, parti yönetim dayatması yerine, parti içi demokrasi ve taban demokrasisi güçlendirilirse sorun büyük oranda çözümlenebilir. Başkanlık meselesinde bildiğimiz başka bir yanlışta güçler ayrılığı Yasama, yürütme ve Yargının, tek elde toplanacağı varsayımıdır.

Yasama, parlemento; milletvekili seçimi usül ve esasları parti içi ve taban demokrasisi içinde belirlenirse, parti sultası olmaksızın, bu şu demek değildir (Parti genel başkanı hiç bir şeye karışmasın, bu eşyanın tabiatına aykırı ve parti yönetim anlayışına terstir) ve fakat lider, siyasetin alt mekanizmalarını çalıştırmadan ben yaptım oldu mantığı ile hareket ederse bu demokratik yönetim anlayışına ters olduğu gibi, adi ne olursa olsun tiranlıktan öteye geçemez.

Dar ve daraltılmış bölge, tercihli millet vekili sistemi senaryoları konuşulmakta olup %10 baraj meselesi hali ile göze çarpmaktadır. %10 barajı kademeli olarak %7’ye daha sonra fiili olarak da %5’e çekilmelidir. Çünkü, demokrasilerde önemli olan sınıf egemenliği değil herkesin ve kesimin parlementoda temsil ifadesidir.

2) Yazının ikinci ve önemli kısmı da seçim ve yönetimden mâada vatandaşın reel politik ve ekonomik refahıdır geçer akçe, Yanı yönetimden maksad yurttaş ve bireylerin, sosyal refahı, ekonomik faydaya eşit ve adil bir şekilde ulaşamadığı, devletteki şeffaf yönetim anlayışı önem arz etmektedir.

Yönetmek üzerine bir alıntı ile devam edelim “Insanın bütün eylemleri hangi nitelikte olursa olsun, ihtiyaçlarını tatmine yöneliktir. Bu ana sebep, insanı çevresi ile iletişime ve etkileşime götürür ve insan yaşamı boyunca bu tür amaçlarını gerçekleştirmek için mücadele eder. Kişinin önce hayata tutunması canlılığını soyunu sürdürebilmesi vazgeçilmez bir şarttır. Dolayısıyla tüm canlılarda olduğu gibi insanlarında, önde gelen etkinlikleri özellıkle fizyoloji nitelikte olan ihtiyaçlarını, Yani beslenme, barınma ve üreme ihtiyaçlarının karşılanması, bunların tatmini bakımından doğa ile diğer insan toplulukları ile ilişkiye girmeleri ve bu mücadeleyi ömür boyu sürdürmeleri gerekiyor.” Bu sebeple olsa Konfiçyus “Dünyayı yöneten aşk ve açlıktır” demiş.

... Aydın Yaka.

Bu minvalde birinci önceliğimiz ve gündem maddemiz, ekonomik refah seviyesinin arttırılması milli gelirden alınan kaynak payının artırılması ve etik ahlak yönetim anlayışının yaygınlaşmasını sağlamak olmalıdır. AK Parti’nin taa kuruluş evresindeki, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile ilgili ilkelerin, katı ve kesinlikle kat-i ve kesinlikle takibi yapılıp bu gibi konularda asla taviz verilmemelidir. Mamafih işsizlikle mücadele ve teknolojik anlamdaki gelişim için meslek okulları yaygın hale getirilmeli. Ve böylece ara eleman ve istihdam sıkıntısı çözülmelidir. Üniversite öğrencileri ilkokul ve liseden başlayarak ülkedeki kaynak ve iş stratejisine göre yeniden reorganize edilmelidir. Ayrıca tarım ve hayvancılık, yerli tohum, yerli ve milli olan desteklenmelidir..

Sanayileşme, şehirleşme ülke ve kalkınma politikaları top yekun ele alınmalı kentler ve şehirler hoyratça yağmalamadan, dikeye nazaran daha çok yatay mimari desteklenerek topraktan ve yeşil doğadan enerji alarak vatandaşlar Yani bizler rahat ve huzurlu erdemli bir hayat sürebilmeliyiz. Sözümüz yanlış anlaşılmasın, buradaki amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olarak algılanmalıdır.

Son söz Farabi'den “Devlet vatandaşı mutlu etmek için vardır.”

Hoşça kalınız...

 

Bu yazı 1578 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum