Belediye seçimi, Belediye Başkanı vizyonu (1)
Ahmet AYDIN

Ahmet AYDIN

Belediye seçimi, Belediye Başkanı vizyonu (1)

08 Kasım 2018 - 06:00

Osmanlı'da bugün ki anlamda modern belediyeciliğin ilk örneği ve ülkemiz de ki kilometre taşı "Beyoğlu ve Galata Altıncı Daire-i Belediyesi idi, belediye, Daire-i Belediye, belediye meclisi" gibi tabir ve ünvanlar ilk defa burada kullanıldı.

Konumu ve sahip olduğu liman ile Istanbul'un ticaret finans merkezi durumunda ki Beyoğlu azınlıklarla birlikte yabancı konsoloslukların da toplandığı bir yerdi. Bu sebeple batı tarzındaki ilk belediye teşkilâtlanması burada başladı.

Bugün de Beyoğlu Belediyesine hizmet vermekte olan bina 6. daire-i belediye tarafından inşa edildi. Görev alanı içerisinde ki mahalle cadde ve sokakların isimlendirilmesi düzenlenmesi, su yolları ve kanalizasyonların tamir ve inşa edilmesi, temizlik ve aydınlatma işlerine başlanarak bölgenin kadastro haritaları çıkarıldı. (28 aralık 1857).

Bu kısa ve öz bilgiden sonra belediyenin tanımına geçelim doğruca; Belediye, beldenin ve belde sakinlerinlerinin mahallî maliyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve

tesviye ile mükellef hükmi bir şahsiyettir. (1580 sayılı kanun madde, 1.Fıkra) Şimdi mevzuya giriyoruz, başlıktan da anlaşılacağı üzere belediye seçimi, belediye başkanı vizyonu ifadesi üzere belediye seçimi, belediye başkanı vizyonu ifadesi yer almakta, şu soruları sırayla sormak hakkımızdır diye düşünüyorum.

1-Şehrinizde ve semtinizde kimi belediye başkanı görmek istersiniz? Sorusu demokratik katılım ve benimseme adına önemlidir.

2-Parti teşkilâtı ve ara geçişlerdeki ön seçim önem arz eder.

3-Belediye başkan adayı 5 yıl o bölge de ikamet etmesi önemlidir.

4-Başkan adayanın; sivil toplum kuruluşları halka olan iletişim ve diyaloğu, bilinirliği sevecen ve aktif bir insan olması.

5-Başkan adayanın şehir veya semtinin, hemşehrilerinin sorunlarını çözecek ve çözüm üretecek donanım ve kapasiteye haiz olması gerekir.

6-Belediyecilikte, demokratik, şeffaf, adil bir yönetim anlayışı olmazsa olmazlardandır. Ben yaptım oldu, tepeden bakan, buyurgan, sorunları görmezden gelen bir belediye başkanı,etik ahlâka uymayan, kural tanımayan sevimsiz birisidir.

Bu maddeleri 10'a ve hatta 100'e ve 1000'e dahi çıkarabiliriz. Sütun azlığı nedeni ile güncel örnekler vererek, konuya ışık tutmak isterim; mesela, vizyondan vererek, konuya ışık tutmak isterim; mesela, vizyondan bahsedecek olursak,eğer, Başkan diyebilir ki; 3 alanda ben ilçenin en iyilerini çıkarıp bulup, istihdam edip işe yerleştireceğim,Büyük şehir iktisadî teşekkülü, ismek kuruluşunda olduğu gibi. Diyelim ki; ebru sanatı, bilgisayar teknisyeni veyahut bayanlarla ilgili dokuma sanatı da olabilir bu kimseleri eğitime tabi tutup, eğittiği insanları ya kendi bünyesinde kurum açarak veyahut iş dünyasına yollayarak ekonominin çarklarının dönmesine yardımcı olabilir.

2- Akıllı şehirler kurarak şöyle diyebilir, ben öyle bir akıllı sistem yaptım ki, trafikte seyreden araçlar hangi yol açık, hangi yol kapalı elektronik şemada trafik akışını gösterebilir, ve hatta kamyon,otobüs ve taksilerin hangi şeritte seyrederse trafiğin daha akıcı rahatlamasını sağlayıp yönlendirme ve koordine etme kabiliyeti oluşturabilir. Belediyeler adeta kendi aralarında bu şekilde rekabet yarışına girip en ideali yakalayabilmelidirler.

3- Başka bir örnekte; proje ve vizyon üzeredir. Eğer ben başkan seçilirsem 10 adet park yapacağım, biri yaşlılara ait bir diğeri çocuklara ait bir diğeri de kermes düzenlemeye müsait butik projeler olabilir.

4- Yine başkan, küçük sanayi siteleri kurup milli servetin artmasına ve korunmasına öncülük edebilir.

Örnek veriyorum; geri dönüşüm dediğimiz atıklar, kağıt,metal ve plastik gibi (toplayıcılara, halk tabiri ile hurdacılar dediğimiz çerçöp toplayanlar,ham madde hurdacılar dediğimiz çerçöp toplayanlar, hammadde atıkları ve katı atık toplayanlar, kaçak ve göçebe şeklinde iş yapıyorlar aslında, yaptıkları iş harikulade ve mükemmel bir çalışmanın ürünüdür.) Bu gibi üretim yapan güzel insanlara, iş sahası açarak, ekonomik, sosyo ekonomik canlılığa ve reel ekonomiye değer kazandırılabilir.

Bu şekilde çalışkan, proje bazlı üretken hemşehrilerine, değer üreten belediye başkanını kim istemez ki. El üstünde tutulur, bir dönem değil beş dönem dahi üst üste seçilebilir. Yaptıgı hizmetin hem maddi hem de manevi karşılığını alır. Milletin de,hayır duasını almaya müstağrak olur.

21. Yüzyıl da vizyoner başkanlık ve belediyecilik anlayışı; yaratıcı düşünce, üretkenlik anlamında, ufku geniş, mimari kültüre önem veren, paylaşımcı, katılımcılığı esas alan bir başkan profili ve seçimi, şehirleri marka yapmak anlamında fevkalâde önemlidir.

Sanayi şehri, tarım şehri, entellektüel sanat şehri, yeşil ve çevre dostu şehir, hem ömrümüzü uzatır ve hem de şehre katma değer, dinamizm ve ruh kazandırıp katma değer katar, diyorum. Şimdilik bu kadar, devamı gelecek...

Sağlıcakla kalın..

 

Bu yazı 1154 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum