Düşünce ve değer üretimi, Ontolojik " İNSAN"
Ahmet AYDIN

Ahmet AYDIN

Düşünce ve değer üretimi, Ontolojik " İNSAN"

17 Mart 2021 - 21:02

Her şey düşünce ile başlar, atomun parçalanması cüzlere ayrılması, gözle görülmeyen küçük mikropların gözle görülmesi, evrendeki kanunların doğal seyrin bulunması keşfi ve temaşası, insanın cevherini ve özünü bulması, uzayın derinliklerinin başka hayatların varlığı ve dâhi çatışmaların ve didişmenin savaşın hikâyesinde iyi ve kötü düşüncenin yansımasıdır.

Bu nedenle Rabbimiz" insanın fiilî ola-rak" Elestü birabbiküm' a nidâsına hitabı" Kalû Belâ" olmuştur. Yani ben sizin Rabbiniz değilmiyim, diye ruhlar âleminde bizlere sorulan soruya cevaben kendi idrak, tefekkür ve bilinç dünyamızda ilâhi hitaba (tercihen) yani zorlama ve boyun eğdirmeye kalkmadan severek isteyerek ön kabulle bilakis (evet) diyerek, Rahmeti Rahmana olumlu bir cevap vererek rotamızı ve yönümüzü sıratı müstekim' den ayrılamamak üzere belirtmiş olduk ve böylece düşünce ve değer dünyasında insan ontolojisinin ne kadar harika bir varlık olduğunu söylemek izahtan varestedir.

Durkheim, ceşitli fenomenler kategorisinin bilimin objesi haline gelmeden çok önce , bu fenomenlerin insan zihninde kabaca şekillenmiş kavramlar halinde tasarlandığını belirterek" Tefekkür (reflexion) bilimlerden önce gelir" demiştir. Durkheime göre burada bilimin yaptığı şey, sadece bu tefekkürden yaptığı şey, sadece bu tefekkürden (derin düşünce) daha metodlu ve uygulamaya dönük bir biçimde yararlanmaktır. (Durkheim, 1986: 51) Zaten doğa ve insan bilimlerinin felsefenin açtığı kulvar üzerinde ilerlediğine dikkat çekilmiştir. (Weber, 1964: 2)

Newton' a "Yer çekimi kanunu"nu nasıl buldunuz diye sormuşlar, o da "gece gündüz düşünerek" demiş. Dolayısıyla dünyadaki tüm zihinsel ürünler, keşif ve buluşlar, çok ciddi, yorucu ve derin düşüncenin sonucu olarak meydana gelmiştir. Düşüncenin çilesi çekilmeden bilimin meyveleri toplanamaz. Bilimin ilk aşaması da teorik bir çalışmayı gerektirir. Öğ Gör. Aydın Yaka Sosyal Bilimci. Kültürel Boşluk adlı makalesinden alıntıdır.

Felsefe ve düşünce, daha doğrusu sitematik düşünce tefekkürle eş değerdir. Tefekkür daha derin ve anlamlı düşünce biçimidir ve sonuca ulaştırır, düşünceden ayrı olarak, insan düşünen canlıdır,  der Aristo, düşünüyorum o halde varım diyen de Descartestir....

Bu meyanda Allah- kainat ve insanla olan iletişimimiz, nefs-i ve dünyayı kainat kitabını okumak ve tefekkür etmekle başlar, düşünmeyen, okumayan, diyalektik aklı kullanmayan insan bir hiçtir. İnsanları diğer varlıklardan ayıran salt düşünce değil, duygu ve düşünce üretip bunu değere dönüştürdüğümüzde insana, kainata sosyal faydaya dair, eylem ürettiğimizde yaşamsal düzene renk katarak, iyiliğe, fazilete, adaleti ayakta tutmak, yardım severlik,  doğruluk, güven, özgüven, empati yapmak, diğer gamlık, kanaatkâr olmak, hoşgörü, sabır ve sebat gibi insanî tılsımlar üreterek değer üretimine katkıda bulunuruz.

Tabiki de, boş üretim tarz-ı sakat ıskarta üretim yapanlarda da olacaktır, bu hayatta. İnsan âleminde, kötülük, kin, hased yalan gibi öğeler, ayıpları ortaya çıkarma (Tecessüs),  hadde tecavüz, sözünde durmama, ihanet etme, işi ehline vermeme gibi nâkıs kavramlarda olacaktır ki, iyiler ile kötülerin mücadelesi, reziletlerin yerine faziletleri ortaya koysun.

Yüce kitabımız (Kur' an) yine bize burada, ışık yol göstericidir. Kim ağırlığı olan değerler üretirse, her şekilde razı olacağı bir yaşam sürer, kimde teraziye gelecek bir değer üretmemişse cehennemî bir yaşam sürer. 101 / Karia 6- 9.

Yine kur' anda meâlen; Eğer Allah bilincinizi canlı tutarsanız, ( takvâlı olursanız) o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. 8 / Enfal 29. Yâni Furkan,  buda iyiyi kötüden ayırt etme (imtiyaz etme) kâbiliyeti, akıl, tecrübe ve doğru yargının toplamı hikmet vasıtayla doğrunun, faziletin ve faydalı olmanın erdemini elde eder ve faydalı  bir mü'min ve âkil bir insan olmanın şerefine ulaşır.

Söylemem o ki; düşünce ve değer üretimi (ontolojik insan) insan varlığını kemal noktasına ulaştırır hem kendine faydalı ve hem de insanlığa müteâl, mükemmel insan prototipine temerküz ettirir  ve dâhi böylelikle dünyada  iyilik vede güzellik hâkim olmuş olup yüce bir makes meydana getirir.... 

Sözümüzü, Henry Ford' tan bir anekdotla bitirelim; "Düşünmek zor iştir", muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür" demiştir....

Hoşça kalınız...

Bu yazı 3036 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum