Kibrin Acziyeti, İnsanın Erdemi...
Ahmet AYDIN

Ahmet AYDIN

Kibrin Acziyeti, İnsanın Erdemi...

26 Aralık 2019 - 15:27

KİBİR - ( KİBR )
 
(Ar, Kibr ) (كبر), Büyüklük taslama, kendini herkesten üstün görme, burun büyüklüğü: gönlüne yol bulmasın kibr- ü hased (Süleyman Çelebi) ister kibir say,gurur say, delilik say, her ne sayarsan say! ( Namık Kemal ) Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete girmeyecektir. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse cehenneme girmeyecektir. (Kuşeyri Risalesi Terc) Kelime ve sözel anlamını açıkladıktan sonra gelelim, konunun serencamına; Kibir kendisini manevî ve ahlâkî yönden eğitmemiş insanlarda karşı koyulmayan yaman bir çelişkidir.Misal,efendinin kölesini hor görmesi, amirin memurunu itip kakması, ezmesi, hocanin talebesine üst perdeden bakıp, zat-ı âlilerini allamei cihan,yürüyen kütüphane addetmesi, Hocanın cemaatini hiç bir şey bilmeyen, mukallid, edep, erkân ve adâp bilmeyen bir güruh ola-rak görmesi gibi, politika yapıcılar, üst elit, vatandaşlar reaya, sürü koyun sürüsü, güdülmeye matuf ( mahluk gibi ) âmiyane tabirle v.b. gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Buradaki temel sorun, insanın aşkın ve kâmil olamamasından ve zatını ebedî görmesinden kaynaklanır. Karşısındaki ile empati kuramaz, kendisini kardeşinin yerine koyamayıp, üst perdeden bakıp, sanki yüce dağları kendisi yaratmış gibi, negatif olumsuzlama ile muhatabını, şeytanı aleyh lane'nin, vesvesesine ve aldatmacacasına kanarak ve dâhi yanlış kıyas yaparak insanlık onurunu kaybeder.
1. Kuran-i Azimüşşan tabiriyle; Hani meleklere" Âdem için saygı ile eğilin demiştik de iblis hariç diğer melekler saygı ile eğilmişler, iblis ( bundan ) kaçınmış,büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.Bakara Suresi, Ayet 34. Ayette de anlaşılacağı üzere şeytan aleyhillâne Allah'ın emrine Hz Âdemle kendisine boyun eğmemiş, varlığının ateşten yaratılıp, topraktan yaratılandan daha vasıflı ve üstün olduğunu ( El kıyas meal fark ) yanlış tasarım ve kıyas Butlan ( Batıl ) kıyasta bulunarak, kibir ve büyüklenme gerçekleştirmiş olup bu da onu Cenab-ı Allah'ın huzurundan, tard edilmesi, kovulmasına sebeb olmuştur.
2. Günümüzdeki yansımalarına bakacak olursak, daha çok, kamu dairelerinde, politik süreçlerde, hiyerarşik ilişki ve tutumlarda, karşılığını görmekteyiz....
3. Geçenlerde ( Gazi Osman Paşa Belediye kültür merkezinde ) tanıdığım bir gazetecinin, bu camiaya hizmet etmiş, kadim bir dostumun, Sarıkamış şehitlerini anma toplantısında,emri kim verdi, bilinmez, gazeteleri toplatıldı...! Kamu yararı ve hakkaniyet ölçüsünde bir yayın yapan ve toplumsal değerlere düşkün yayın ele alan bir tüzel kişiliğe saldırı ve nefreti, ben merkezci, hangi talimatla yapılmış idraki zorlayan tutum ve davranış bendenizde manidar bulunmuştur...
4. Başka bir garip ama gerçek örnek, maalesef ki; kendi sınırlarım içinde ismi bende mahfuz bir Ak Partili ilçe başkanına bizatihi 24 Mart Seçim sonrası; Ey Başkan çeteleyi, çalışma programını verin,çalışmalara katkımız olsun, değer katalım,birikimlerinizi teşkilâta yansıtalım, Davamız ve heyecanı birlikte taçlandıralım,dediğimizde pekte, lüzûm görmeyip burun kıvırmıştır...İşte teşkilatın en tepedeki sorumlu amir ismi buysa alttaki kadroyu Lütfen, siz hesap edin...
5. Reis-i Cumhur, bir yandan Hz Ömerler ararken, diğer yandan işletme körlüğü ve mental yorgunluk geçiren, kibir âbidesi, ister Teşkilât Başkanı, ister Belediye Başkanı olsun, gönül almayı, omuza dokunmayı,sırtı sıvazlamayı bilmeyen, bu manada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, seçimlerinin kaybedilmesinde kimler sorunlu ve sorumlu ise derhal yollarını teşkilât ve partiden ayırmalıdır. Ki, bu minvalde 2023 seçimleri kritik önem arzetmektedir...
6. Evet, kibir, tepeden bakmak büyüklenmek, dava şuurunu içselleştirmeyen, avantadan, yalakalıktan geçinen, çapsız, kişiliği oturmamış,merhametsiz,tevazu ve sevgi medeniyetini bilmeyen, cahil, kaba ve softa, insanların işidir...
7. Kur-an Medeniyeti ve islâm Peygamberi bizlere, doğruluk, dürüstlük, alçak gönüllü olma, düşeni kaldırma, yardım severlik, hodgamlık, yâni diğerkâmlık, kendin için isteyip ve sevdiğini, mü'min kardeşin içinde sevip istemeyi bizlere ögütler... Kibir, riya ve iki yüzlülükten de bizleri sakındırır. Kibir şirkten bir parçadır ve zulmün ikiz kardeşidir.
8. Bu bileşenler müvacehesinde sade, alçak gönüllülük esaslı, kardeşçe kabullenilen, saygı ve sevgi, hoşgörü esaslı, kapsayıcı ahlâk önce, kendime, sonra bu satırları okuyanlara düstûr edinmelerini zorunlulukla öneririm. Bu vesileyle insan-ı kâmil olmak ve hemde hayırlı Mü'min Muvahhid olmayı kim arzu etmez, bu iştiyakla gelin, medeniyetimizin manevî mayası ve ahlâk timsalî Yunus 'un dizelerine kulak verelim;
 
Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül.
Başın olsada yüksek,gözün enginde gerek,
Kibirle yürüyerek,yolu incitme gönül.
Mevlâ verince,azma geri alınca kızma,
Tüten ocağı bozma,külü incitme gönül.
Dokunur gayretine, karışma hikmetine,
Sahib-i hürmetine,kulu incitme gönül.
Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma
Sevene diken olma, gülü incitme gönül.
Konuşmak bize mahsus, olsada GÜZEL süs
Ya hayır de, yada sus, dili incitme gönül.
Kalın sağlıcakla...
Hoşça ve dostça kalın....
 

Bu yazı 1949 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum