İDE Başkanı Şatıroğlu, Laiklik Konusunda Açıklama Yaptı...
Dr. Mustafa Şatıroğlu

Dr. Mustafa Şatıroğlu

İDE Başkanı Şatıroğlu, Laiklik Konusunda Açıklama Yaptı...

05 Ekim 2021 - 22:43

SON GÜNLERDE LAİKLİKLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMALAR ÜZERİNE  İSTANBUL DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI MUSTAFA ŞATIROĞLU'NUN SOSYAL MEDYDA VE YOUTUBE KANALLARINDA YAYINLANAN LAİKLİK DEMECİ...
 
 
İstanbuk Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Mustafa Şatıroğlu laiklik konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''İsmet İnönü, 24 Mart 1950 seçimleri öncesi yaptığı bir konuşmada aynen şöyle diyor: Bizim inandığımız 6 oklu prensiplerin anayasadan çıkartılması tabii olacaktır. Bu günkü anayasamızın 27 senelik tecrübesinden yeterli dersler alınmıştır.
 
Laiklik, ahlak ve maneviyatı esas almayan Antik Yunan akli olup, "Din ve inanç hürriyetidir" diye bir asırdır milletimiz bu yalan ile aldatılmaktadır. Camileri satan ezanları susturanlara ait bir zihniyet, dayatmacı totaliter bir devlet rejimidir. İnanç hürriyeti ile asla alakası yoktur. Anayasaya laikliği koyanlar hürriyetler başlığı altında değil, devletin temel ilkeleri arasında zikretmiş olup hedefi doğrudan doğruya İslamiyet’tir.
İslam'ı sosyal hayattan soyutlayarak milletimizi asimile etmeye yönelik sinsi bir oyundur, batılılaşma projesidir.
 
İnsanlara en geniş anlamı ile inanç hürriyeti tanıyan bir milletin evlatları olarak Yunan aklı ile kendimizi ifade etmemiz tarihin utanç verici çirkin ayıbıdır. Müşrik inancı temsil eden Yunan aklı hakikatten kopmuş batıl bir akıldır. İlkel bir akıldır. Bu prensip mutlaka anayasadan çıkarılarak Yunan'a iade edilmelidir. Cephelerde mağlup olup kaçarak kurtulan Yunan askeri, Yunan ideolojisi olan laikliği Anadolu’da bırakarak gitmiştir. Laikliğin kaldırılmasıyla birlikte kültür hayatımızdaki Yunan işgaline de son verilecektir.
 
Milli-İslami kültür Türk milletinin asli değeridir. Hz. Âdemden beri  devam ederek gelen hakikat değerlerinin manzumesini ihtiva eder. Tarih boyunca İslama öncülük yapmış bir milletin boynuna, ne manaya geldiği belli olmayan kelimesi bile Türkçe olmayan laiklik gibi bir sıfata zorlanması kabul edilemez. Milli İslami kültür ile bağdaşması mümkün olmayan Frenk ideolojisini yerli değerler manzumesine koymak akıllara ziyan kültür cehaletidir. Bunu anayasaya koyarak milli kültürü cehalet çağı ideolojisine döndürmeye çalışmak kültür katliamıdır.
Kadim değerler, temel ilkeler halkoylamasına götürülerek tespit edilmelidir.
 
Bu sistemi savunanlar, samimi ise demokratsa, insan haklarına saygılı ise, inanç özgürlüğüne saygıları varsa hodri meydan, anayasada laikliğin kalıp kalmaması için halk oylamasına gidelim.
 
Aziz milletimiz,100 seneden beri bu bozuk plağı dinlemekten bıkmıştır, köhnemiş 18. Yüzyıl ideolojilerini temel değer olarak kabul etmek istemiyor. Laiklik anayasadan çıkartılarak modası geçmiş ideolojiler mezarlığına atılmalıdır.''
 
 

Bu yazı 1096 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum