BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, O ÇALIŞANIN İŞ AKDİNE SON VERDİ!..

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel Fatma Yüksel’in iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemlerinin sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından iş akdine son verildi...

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, O ÇALIŞANIN İŞ AKDİNE SON VERDİ!..

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel Fatma Yüksel’in iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemlerinin sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından iş akdine son verildi...

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ, O ÇALIŞANIN İŞ AKDİNE SON VERDİ!..
Editor: admin
25 Mayıs 2021 - 22:32

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli personel Fatma Yüksel’in sosyal medya üzerinden yayınlanan, iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verildi.
 
İş akdine son verildi
Çorlu Haber adlı internet sitesinde yayınlanan “Belediye Personeli Yardıma Muhtaç İnsanlarla Böyle Dalga Geçti!” başlıklı haber ve videonun öğrenilmesi üzerine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun talimatıyla harekete geçildi. Habere konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Yüksel’in iş akdine aynı gün son verildi.
 
Yasal işlem başlatıldı
Personelin alınan savunması ve yapılan araştırmanın ardından personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi.İçinde bulunduğu psikolojik ve ruhsal rahatsızlığından istifade etmek suretiyle, çektikleri videoyu kendisinden izinsiz şekilde kullanarak, halkın bir kesimini aşağılayanlarla ve bu söylemlerde bulunan personel hakkında ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.
 
-------------------
FATMA YÜKSEL’E İHTARNAME VE SUÇ DUYURUSU…
-------------------
 
 İHTARNAME :
 
İHTAR EDEN : 1- BAŞAKKENT YÖNETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
2- BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUHATAP : FATMA YÜKSEL (TCKN: 415 842 425 16)
Başakşehir Mah. Toros Caddesi N: 3 Başakşehir / İstanbul
KONU : İş akdinin haklı nedenle derhal feshinin bildirilmesinden ibarettir.
Sayın Muhatap,
- Çorlu Haber sitesinde (https://www.corluhaber.com.tr/belediye-personeli-yardima-muhtac-insanlarla-boyle-dalga-gecti/12792/) 24.05.2021 günü saat: 13:12 saatinde yapılan haberde ve haber içeriğindeki video da Başakşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal İşler Müdürü Şaduman Hanımın makam koltuğuna oturduğunuzu, Belediye tarafından yapılan yardımlarla ve yardıma muhtaç kişilerle alay ettiğiniz, çalışma arkadaşlarınızca gelen yardım taleplerine karşı hakaret edildiğine yönelik ithamlarda bulunduğunuz görülmektedir.
 
- Haber sitesi üzerinden öğrenmiş olduğumuz ve büyük üzüntü ile izlediğimiz videoda bağlı bulunduğunuz müdürünüzün makam koltuğuna oturduğunuzu belirterek Başakşehir ilçesi sınırında bulunan ve yardıma muhtaç ailelere yönelik “koli, koli diye ağlayanlara, alın ulan kolinizi” şeklindeki ifadelerle alay ettiğiniz, başvuru sahiplerine karşı aşağılamalarda bulunduğunuz, Gençliğe Hitabeden alıntılar yaparak alaylı cümleler sarf ettiğiniz, çalışma arkadaşlarınızı ve Belediyeyi ağır ithamlarınızla töhmet altında bıraktığınız, tarafınıza verilen işlerin ifası sırasında yardıma muhtaç kişilere karşı alaycı bir tavır sergilediğinizi kendi beyanınızla ikrar ettiğiniz, tarafınızca size teslim edilen görev mahallinde tarafınızdan beklenenin aksine davranışlar sergilediğiniz, hiyerarşik olarak üstünüzün odasını izinsiz olarak kullandığınız ve odada video çekip yayınlayarak görevi kötüye kullandığınız tespit edilmiştir. Ayrıca yayınlanan video içeriği incelenmesi neticesinde video içeriğindeki ifadelerinizin Türk Ceza Kanunu 216. Maddesi mucibince halkı aşağılama ve yardıma muhtaç kişilerin mağduriyetine ve kamunun zararına yönelik davranışlarınızdan dolayı da Türk Ceza Kanununun 257. Maddesi mucibince görevi kötüye kullanma suçunu işlediğiniz de aşikardır.
 
- Tüm bu nedenler nazara alındığı vakit 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin II. Fıkrasının e) bendi “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” şeklinde olup tarafınıza teslim edilen müdürlük içerisinde güveni kötüye kullanarak müdür makamında video çektiğiniz ve çekilen video ile yardıma muhtaç ilçe halkını aşağıladığınız yine aynı madde ve fıkranın b) bendi
 
 
“…işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması” şeklinde olup Belediye Başkanlığının kamu nazarındaki haysiyetini asılsız isnatlar da bulunarak ihlal ettiğiniz aşikar olup iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin II. Fıkrasının e) ve b) bendleri gerekçesi ile tazminatsız olarak derhal feshedildiği tarafınıza ihtar olunur. 25.05.2021
 
İHTAR EDEN
Başakkent Yön. ve Dan. A.Ş. Başakşehir Belediye Başkanlığı
Vekili Av. Meyyitzade Bacanak Vekili Av. İbrahim Doni
Sayın Noter: İş bu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba posta yoluyla tebliğini, bir nüshasının noterliğinizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafıma verilmesini talep ederim. 25.05.2021
KEŞİDECİ
BAŞAKKENT Yön. ve Dan. A.Ş. Başakşehir Belediye Başkanlığı
Vekili Av. Meyyitzade Bacanak Vekili Av. İbrahim Doni
 
-----------
 
 T.C.
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Hukuk İşleri Müdürlüğü
 
KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNAN ( MÜŞTEKİ ) : Başakşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. Volkan ADANAŞ
ADRES : Başakşehir Belediye Başkanlığı
Başak Mah. Akşemsettin Cad. No:3
Başakşehir/İSTANBUL
ŞÜPHELİLER : 1. Fatma YÜKSEL (T.C No: 41584242516)
Başakşehir Mah. Toros Cad. No: 3
Başakşehir/İSTANBUL
2. Tespit edilecek diğer kişiler.
SUÇ : TCK m. 216, m. 257.
AÇIKLAMALAR
1. 24.05.2021 tarihinde Çorlu Haber Bülteni’nde yayınlanan “Belediye Personeli Yardıma Muhtaç İnsanlarla Böyle Dalga Geçti!” başlıklı haberinde (https://www.corluhaber.com.tr/belediye-personeli-yardima-muhtac-insanlarla-boyle-dalga-gecti/12792/) paylaşılan videonun aynı tarihte müvekkil Başakşehir Belediye Başkanlığı’nca basından öğrenilmesi üzerine söz konusu videoda yer alan kişinin Başakşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Fatma YÜKSEL olduğu büyük bir teessürle öğrenilmiştir. Haber sitesi üzerinden öğrenmiş olduğumuz ve büyük üzüntü ile izlediğimiz videoda Başakşehir ilçesi sınırında bulunan ve yardıma muhtaç ailelere yönelik “koli, koli diye ağlayanlara, alın ulan kolinizi” şeklindeki ifadelerle alay edildiği, başvuru sahiplerine karşı aşağılamalarda bulunulduğu, Gençliğe Hitabeden alıntılar yaparak alaylı cümleler sarf edildiği, Belediyenin ağır ithamlarla töhmet altında bırakıldığı, şahsın kendisine verilen işlerin ifası sırasında yardıma muhtaç kişilere karşı alaycı bir tavır sergilediğini ikrar ettiği, hiyerarşik olarak üstünün odasını izinsiz olarak kullandığı ve görevi kötüye kullandığı tespit edilmiştir.
 
 
2. Şüpheli Fatma YÜKSEL büro personeli olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görev yapmakta olup 2018 yılından beri DESTEKKART basım işlerini yürütmektedir. Bugüne kadar gerek şahsın kendisi gerekse Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde çalışan diğer personeller hakkında vatandaşa verilen hizmet ve yardımlarla alakalı herhangi bir şikayet olmamasına rağmen bu söylemleri ihtiva eden video kurumumuzun itibarını ve vatandaş nezdinde korumaya çalıştığı değerini hedef almaktadır.
 
3. Söz konusu videoda Fatma YÜKSEL’in Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman KUTAY’ın odasında bulunmadığı bir anda, müdürün masasını işgal ederek ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ndeki ifadeleri alaycı bir şekilde dönüştürmek suretiyle müdürlüğün yetki ve görevi kapsamında bulunan ilçede yer alan mağdur, özürlü, yaşlı, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlara sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacıyla verilen ayni yardım kolilerini; ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması, durumunun takip edilmesi amacıyla yapılan telefon görüşmelerini; Ramazan ayı dolayısıyla özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yapılan sıcak yemek ikramı faaliyetlerini alaylı bir ifade ile dile getirerek söz konusu faaliyetlerden yararlanmakta olan kişileri aşağıladığı görülmektedir.
 
4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" başlıklı 216. maddesinin 2. fıkrası "Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmünü havidir. Şikâyete konu videoda şüphelinin “koli, koli, koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi", "telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır" gibi ifadeler kullanarak halkın bir kısmını sosyal sınıfı dolayısıyla aşağıladığı açıkça anlaşılmaktadır.
 
5. Yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi Kötüye Kullanma” başlıklı 257. maddenin 1. fıkrası ise “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiş olup şüphelinin görevinin gereklerine aykırı davrandığı, izinsiz bir şekilde amirin masasına oturarak halkın bir kesimini sosyal sınıfı nedeniyle aşağıladığı, böylece hem aşağılamış olduğu kişilerin manevi olarak zarar görmesine ve mağdur olmasına neden olduğu, hem de işbu davranışları nedeniyle bir kamu kurumu olan Başakşehir Belediyesi’nin itibarının zedelenmesine neden olduğu hususu izahtan varestedir.
 
6. Ayrıca belirtmek gerekir ki, şüpheli Fatma YÜKSEL ilçe sakini olarak 2019 yılının 10. ayından itibaren müvekkil Başakşehir Belediyesi ve İbni Haldun Üniversitesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden klinik psikoterapi almaktadır. Her yıl “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanan 23 Nisan’da sembolik olarak protokol koltuk devri yapılan çocukları taklit eder şekilde izinsiz şekilde işgal ettiği amirine ait koltukta “Bugün bu koltukta oturuyorum. Allah'ın izniyle bir hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bir gün gerçekten bu koltuğa oturursam..." şeklinde
 
 
beyanlarda bulunan, yaşının gerektirdiği olgunluktan ve bir yetişkin tavırlarının dışında ciddiyetsizce hareket eden şüphelinin tavır ve sözleri, psikolojik destek almakta olduğu hususu da göz önünde bulundurulduğunda şahsın bu durumunun kötü niyetli kimseler tarafında da kullanılmaya müsait olduğu anlaşılmaktadır.
 
7. Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, videodaki şahsın dile getirdiği konulara hassasiyetle yaklaşılması gereken bir dönemde, Belediye nezdinde hiçbir idarecinin bilgisi ve dahili olmaksızın çekilen videonun halkın bir kesimini hedef alacak şekilde paylaşılması açıkça provokatif bir maksadın da olduğunu ortaya koymaktadır. Şahsın kendisinden beklenmeyen ve suç teşkil eden söz ve tavırlarının üçüncü kişiler tarafından videoya alınarak kaydedilmesi ve videonun içeriğinde kayıt altına alındığı belirtilen 23 Nisan 2021 tarihinden bir ay sonra, 24 Mayıs 2021 tarihinde bir kısım haber sitelerine servis edilmesi videoyu kaydedip yayarak TCK m. 216/I kapsamında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek amacıyla provokatif saiklerle hareket eden üçüncü kişilerin de varlığını göstermektedir. Zira videonun arkadaş ortamında, kötü niyet güdülmeksizin çekilmiş olması halinde videonun paylaşımı için bir ay gibi uzun bir süre beklenmesi hayatın olağan akışına aykırı olup bir ayın sonunda haber sitelerine servis edilmesi alenen kötü niyetli ve TCK m. 216/I kapsamında suç teşkil etmektedir.
 
8. Açıklanan tüm bu sebeplerle gerek halkın bir kısmını aşağılayarak ve kamu görevini kötüye kullanarak kişilerin ve kamunun mağduriyetine sebep olan şüpheli Fatma YÜKSEL’in, gerekse videoyu provakatif saiklerle kaydedip yayan bir kamu kamu kurumu olan Başakşehir Belediyesi’ni töhmet altında bırakan ve itibarını zedeleme amacıyla hareket eden üçüncü kişiler tespit edilerek, suç teşkil eden bu eylemleri sebebiyle haklarında kovuşturma yapılarak cezalandırılabilmesi için suç duyurusunda bulunulması zarureti hâsıl olmuştur.
 
NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan ve Makamlarınızca resen tespit olunabilecek sair sebeplere binaen; şüphelilerin suç teşkil eden eylemlerinin cezalandırılabilmesi için kamu davası açılmasını bilvekale arz ve talep ederim.24.05.2021
Müşteki Başakşehir Belediye Başkanlığı
Vekili Av. Volkan ADANAŞ
 
 
 

Bu haber 1037 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum